RO | DE | HU | EN

floare

Fundatia Mihai Eminescu Trust

Fundaţia Mihai Eminescu Trust este o organizaţie neguvernamentală româno-britanică dedicată sprijinirii comunităţilor tradiţionale rurale din Transilvania, îmbunătăţirii nivelului de trai şi conservării şi valorificării durabile a patrimoniului lor cultural şi natural. De la înfiinţarea sa în România în anul 2000, Fundaţia Mihai Eminescu Trust derulează cu succes proiectul inovator Satul-de-sine-stătător în peste 15 localităţi. Folosind resurse locale – oameni, cunoştinţe, materiale, unelte – proiectul Satul-de-sine-stătător funcţionează prin „adoptarea” întregii comunităţi a unui sat, evaluarea diferitelor probleme şi necesităţi şi găsirea unor soluţii integrate. Acţiunile prioritare sunt selectate în urma consultărilor cu comunităţile, implementarea lor fiind încredinţată unor echipe locale, sub îndrumarea MET. Prin restaurarea a peste 500 de clădiri istorice – case, biserici, şuri, ziduri şi poduri – şi prin instruirea a peste 100 de meşteşugari locali în tehnici de construcţie tradiţionale, MET a contribuit la creşterea prestigiului internaţional al acestei regiuni a României, ajutând în acelaşi timp localnicii să îşi dezvolte activităţi generatoare de venit şi mici afaceri în domenii precum turismul agro-cultural, conservarea patrimoniului, agricultură ecologică şi meşteşuguri tradiţionale. Pentru mai multe detalii, vă invităm să vizitaţi www.mihaieminescutrust.org

Parteneri:

  • Forumul Democrat al Germanilor din România
  • Asociaţia Turistică Sighişoara
  • Gimnaziul de Stat „Miron Neagu”, Sighişoara
  • Liceul „Mircea Eliade”, Sighişoara
  • Primăriile din Apold, Brădeni, Criş, Daneş, Floreşti, Iacobeni, Laslea, Mălâncrav, Neţuş, Nou Săsesc, Roandola, Sighişoara şi Şaeş.